تبلیغات
ترانه های صبح - زندگی کنیم...
تاریخ : پنجشنبه 20 فروردین 1394 | 07:54 ب.ظ | نویسنده : ترانه
اگر تلخ اگر شیرین نامش زندگی است.اگر برای بعضی کابوس و اگر برای بعضی رویا برای بعضی بازندگی است.
مردمی هم هستند که می دانند زندگی تلخی است اما می گویند تلخی اش سازندگی است.
زندگی،بازندگی،سازندگی...به هر حال می گذرد.
گاهی کوچکی اما بزرگانه درد می کشی.گاهی بزرگی اما کودکانه پناه می خواهی.عصر ما عصر جهش است.بزرگ کودک است و کودک بزرگ.و فکر های بزرگ و تحمل مردانه را باید در قامت یک زن جست.
آری عصر ما عصر جهش و سرطان است.سرطان ظن و بدگمانی.سرطان هجوم گناه.روز به روز حد و حدود خودساخته ما زاد و ولد غیر طبیعی می کنند تا جایی که دیگر محبت بی منت به یک ژن خاموش تبدیل می شود.
و خدای تقاص گیرنده آن بالا منتظر است تا ما را بسوزاند.افسانه ی تلخ ذهن مسموم و سرطان زده ی ما همین است.خدا منتظر است ما را بخاطر زندگی بسوزاند.منتظر است خطایی از ما سر بزند تا انتقام بگیرد.
آری عصر ما عصر ارتباطات است.ارتباط بین ما و تلویزیون.بین ما و دستگاه های بی جان و بی احساس.و وقتی به یک انسان بر می خوریم توقع داریم مثل یک ماشین برنامه نویسی شده خطایی نداشته باشد.و اگر داشت حذف شود.واگر حذف هم نشد دنبال سری جدید آن انسان می گردیم.
عصر امروز عصر((من میکنم اما تو مثل من نباش ))است.عصر ((شبیه فلانی نباش))است.و ما بی رنگ و بی رفتار.شبیه هیچکس نشدیم.حتی شبیه یک انسان.
آری عصر ما عصر دنیای مجازی است.ما که بی رنگ و بی رفتار شدیم در دنیایی زندگی کردیم که همه چیز آن پیش ساخته بود.چون می گفتند نمی توانیم به تنهایی در اجتماع زندگی کنیم.چون آنها اجتماع تلخ و سهمگین را دیده بودند که همه می خورد و زیر پای خود له میکرد و همه در این اجتماع فاسد می شدند.
ترانه ای از اعماق دل برخاست و از این دنیای مجازی از این عصر ارتباطات و جهش ها گریخت.به اجتماع فاسدی رسید که گل های کوچک شادی های کودکانه و فقیرانه می بالیدند.کمی بالاتر به بارگاه خدای انتقام گیرنده ای رسید که می دانست اگر به او برسد حتما مجازات خواهد شد.اما خدا اورا محکم در آغوش گرفت و به او لبخند زد.ترانه بازگشت اما دیگر نمی توانست دنیای مجازی و لبخندهای آهنین را تحمل کند.ترانه سوخت و خاکسترش برای همیشه در دنیای مجازی ماند.

مراقب باشید سرطان نگیرید.خدایی که ترانه ی دل دید کسی را نمی سوزاند...  • تینا تولز
  • قالب میهن بلاگ
  • تبلیغات متنی
  • آی تی نوشت